• BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN EN BESLUITEN

 • NOVEMBER 2022

  Bestuursbesluiten en mededeling maand november 2022 

  1. Op 19 november is Sinterklaas langs geweest op de Bosberg. 65 kinderen werden verrast met cadeautjes en pepernoten. Het was een gezellige middag.
  2. Alle jeugdteams zijn ingeschreven voor de KNVB Winterzaalcompetitie. Programma is nog niet bekend, zodra het programma binnen is dit via de coördinatoren gecommuniceerd.
  3. Bij voldoende interesse zal er mogelijk een onderling zaalvoetbaltoernooitje van bambino ’s en JO8 teams kunnen plaatsvinden tijdens de Kerstvakantie. Trainers kunnen dit aangeven bij Coen Wijnhoven.
  4. Tijdens de winterstop kan er vanaf 18 december tot 28 januari 2023 niet getraind worden.
  5. De trainers en coaches worden dringend verzocht om het ballenhok netjes achter te laten en de doel(tjes) na de trainingen en wedstrijden van het veld te zetten. Het team die op een wedstrijddag als laatste op de Bosberg een wedstrijd speelt wordt verzocht om niet te vergeten de cornervlaggen mee te nemen en de doelnetten omhoog te hangen.
  6. Van de 4 buitenlampen langs de weg naar de kantine worden de armaturen vervangen en tevens voorzien van LED lampen. In en buiten aan ons gebouw zijn alle lampen LED.
  7. De oorzaak van de slechte verlichting op de parkeerplaats is een probleem van Enexis. Gemeente en Enexis zijn bezig het probleem binnen Swalmen op te lossen, want ook andere delen van Swalmen heb last van ondeugdelijke verlichting.
  8. Er is door de wethouder toegezegd dat de armaturen en lampen van de veldverlichting zal worden vervangen door LED. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.
 • Mei 2022

  Bestuursbesluiten en mededelingen mei 2022

  1. Bij de inschrijvingen van de teams zal aan de KNVB worden verzocht om de aanvangstijdstippen thuiswedstrijden aan te passen, zodat er meer spreiding over de accommodatie mogelijk is. Wel is hierbij het voetbal leiden en de bezetting van de accommodatie en kantine zijn rand voorwaardelijk.
  2. Het bestuur heeft besloten dat er komt een borg van € 10,00 voor sleutels van de kleedruimten bij thuiswedstrijden die van toepassing is voor de teams van DES Swalmen en de bezoekende teams. De kosten voor het bijmaken van sleutels zijn op jaarbasis hoog. Regeling wordt ruim voorafgaande aan de start van de competitie/bekerwedstrijden bekend gemaakt.
  3. In 2027 bestaat DES Swalmen 100 jaar. Het bestuur zal in het najaar van 2022 hiervoor een projectteam opzetten.
  4. Er komen de bekende blauwe borden VERBODEN TOEGANG. Er klimmen op niet openingstijden jeugdige personen over het hekwerk en er worden dingen kapot gemaakt, zoals doelnetten, hekwerk etc. ouders van jeugdleden worden verzocht om hun kinderen te informeren dat als de Bosberg gesloten is betreden niet is toegestaan.
  5. Na goed overleg binnen de technische commissie jeugd, technisch hart en het bestuur is er qua structuur binnen de jeugdteams gekozen voor 4 coördinatoren. te weten bambino’s, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het bestuur is hard bezig om de nieuwe vacatures te vullen. Verder zijn we op zoek naar een wedstrijdsecretaris jeugd en een nieuwe scheidsrechterscoordinator.
  6. Het bestuur wil d.m.v. een infobrief en vragenlijst inzicht krijgen hoe de leden en ouders van jeugdleden nog meer betrokken kunnen worden bij onze vereniging. Vele handen maken licht werk. Hierbij het verzoek om brief goed te lezen en de vragenlijst te retourneren.
  7. Allen alvast een fijne vakantie gewenst.
 • April 2022

  Bestuursbesluiten en mededelingen april 2022

  1. Tijdens de zomerstop is het gebruik van de velden vanaf 7 juni tot 15 augustus 2022 niet toegestaan. De velden worden onderhouden/ingezaaid, en herstel is noodzakelijk. Zie ook jaarkalender.

  2. Zoals op de Bosberg is aangegeven is in de kantine de clubcard te verkrijgen. De munten blijven geldig. Voor informatie zie infobord bij kantine.

  3. De komende weken worden er dug-outs gemaakt op veld B. Hiermee is ook op dat veld duidelijk dat die alleen voor eigen reserve spelers en staf, en die van de tegenpartij bestemd zijn.

  4. Indien er ideeën zijn voor crowdfunding acties,  hoe sympathiek dan ook, die als doel hebben om aanschaffingen/verbetering aan ons clubgebouw etc. te realiseren, dient die actie vooraf de goedkeuring te hebben van het bestuur. Dit conform wetgeving die per 1 juli 2021 van kracht is. (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen)

 • Maart 2022

  Bestuursbesluiten en mededelingen van DES Swalmen maart 2022

  1. De clubcard wordt de komende weken geïntroduceerd bij onze vereniging. Leden worden geinformeerd over alle ins en outs via een flyer en andere media. Er komt ook een teamcard voor de teams, ook hierover volgt nog verdere informatie. De clubcard is gratis. De munten zijn nog te gebruiken tot 1 mei 2022. De munten kunnen tot die tijd ingeleverd worden en het tegoed komt op de clubcard te staan.
   Leden die een clubcard gaan gebruiken krijgen 10% korting.
  2. Gebeurtenissen op het veld en langs de lijn tijdens wedstrijden die niet door de beugel konden hebben het bestuur doen besluiten om spelers voor 1 maand het spelen van wedstrijden en trainen te ontzeggen.
   Het gedrag past niet bij de kernwaarden waarvoor wij als verenging staan
   Het bestuur verzoekt de leden, ouders van spelers, kader en bezoekers conform de regels die hiervoor zijn afgesproken, dringend om op het veld tijdens wedstrijden en trainingen zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld jegens scheidsrechters, tegenstanders, supporters en collega-leden.
   Voor meer informatie over de afspraken die we samen hierover hebben gemaakt zie punt 4 van het huishoudelijk reglement  https://www.desswalmen.nl/huishoudelijk-reglement en de pagina ‘Sportiviteit en respect https://www.desswalmen.nl/sportiviteit-respect
  3. Doordat 1 van de lampen die langs weg richting kantine staan door de storm vernield en niet meer te repareren en te krijgen is worden er 4 nieuwe LED armaturen aangebracht. Hiermee worden de energiekosten weer een klein beetje minder.
  4. Het walking football team van DES Swalmen neemt op 25 mei deel aan het toernooi bij VVV Venlo. Op 1 en 22 april is er van 09.00-11.00 uur een clinic WF georganiseerd door Sportservice Roermond met leden van het WF team DES Swalmen. Wellicht dat zich een paar talenten aanmelden bij WF DES Swalmen.
 • Februari 2022

  Bestuursbesluiten en mededelingen februari 2022

  1. Inname en uitgifte kleding voor de jeugdteams is op 20 februari goed verlopen.
  2. Concept Beleid en visieplan 2021-2027 is deels besproken, bestuur streeft er naar om het geheel tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2022 te presenteren.
  3. De bebording langs hoofdveld wordt de komende maanden vernieuwd/vervangen.
  4. Het na gebruik schoonmaken van de kleedkamers kan beter. Bestuur verzoekt om allen een steentje bij te dragen om kleedlokalen netjes te houden.
  5. Jeugdteams nemen deel aan het toernooi in Beesel en Brüggen. Elftalleiders/trainers zijn geinformeerd.
  6. Ons eigen Piet Hermans Toernooi is op 26-28-29 mei 2022. Organisatie is in handen van projectteam Jeugdtoernooi.
  7. Op de website is de jaarkalender opgenomen. Daarin alle activiteiten die reeds vaststaan dit jaar.
 • Onderstaand enkele nieuwe bestuursbesluiten die tijdens de bestuursvergadering van 10 januari 2022 zijn genomen:

  1. Het concept "Beleid en Visie plan 2022-2027" is gereed en wordt binnen het bestuur besproken.
  2. 1e jeugdleiders bijeenkomst staat gepland voor 28 januari 2022.
  3. Betreffende het nieuwe kledingpakket is het plan betreffende de inname van het oude en de uitgifte van het nieuwe gereed. Datum waarop is afhankelijk van levering/corona etc. Informatie volgt.
  4. Een aantal reclameborden worden verwijderd en/of vervangen door nieuwe.

  DES kleding omruilen en passen, zondag 20 februari

 • December 2021

  Onderstaand enkele bestuursbesluiten die tijdens de bestuursvergadering van 13 december jl. zijn genomen c.q. enkele wetenswaardigheden. 

  1. Winterzaalcompetitie voor jeugd gaat niet door. Trainingen en/of wedstrijden in de zaal worden in verband met coronamaatregelen helaas niet georganiseerd.
  2. Winterstop is van 19 december 2021 tot en met 15 januari 2022. Afhankelijk van de coronamaatregelen staat de start van de 2e helft van het seizoen gepland voor senioren vanaf 23 januari en voor jeugd vanaf 29 januari. De KNVB zal ons over het verloop verder informeren. Kijk regelmatig op de voetbal.nl app.
  3. De kantine is voorzien van een nieuw kassasysteem, hier wordt indien mogelijk al druk op geoefend door onze kantinemedewerkers. In januari is het systeem gereed voor gebruik. Ook zal de clubcard worden geïntroduceerd, hierdoor zal DES Swalmen afscheid nemen van de munten. Hoe dat allemaal geregeld gaat worden daarover krijgen de leden z.s.m. verder info. Er wordt hard gewerkt aan een draaiboek om het geheel goed te laten verlopen. Het is wel afhankelijk van de coronamaatregelen.
  4. Kledingpakket 2 wordt begin januari besteld. De kledingcommissie is hard bezig om alle maten etc. te verwerken en een plan te maken voor het inleveren van de oude kleding en het verstrekken van het nieuwe pakket. De leden krijgen hierover in de loop van de maand januari uitgebreide informatie.
  5. Gezien het feit dat de coronamaatregelen het spelen van wedstrijden zonder publiek voorschrijft verzoekt het bestuur de ouders, vrienden en vriendinnen hierin mee te werken. DES Swalmen en alle andere clubs hopen dat aan deze toestand spoedig een einde komt, maar voorlopig is het nog niet voorbij. Graag jullie medewerking hierbij en maak het onze vrijwilligers niet te moeilijk om toch te komen of mee te reizen naar uitwedstrijden.  
  6. De Nieuwjaarsborrel van 8 januari en de kaartmiddag van 9 januari gaan i.v.m. met de coronamaatregelen niet door. De jubilarissen krijgen wel bezoek aan de voordeur omstreeks 8 januari 2022.
 • November 2021

  Besluiten en mededelingen van het bestuur van de afgelopen periode: 

  1. Op de ledenvergadering van 15 oktober jl. is de aanschaf van kledingpakket goedgekeurd. Kledingpakket 2 zal in feb/maart 2022 aan de teams worden verstrekt. Info volgt.
  2. Er is een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd, dit was noodzakelijk omdat het oude nog via een analoge telefoonlijn liep. Met ingang van 1 januari 2022 zou dat niet meer mogelijk zijn.
  3. In januari 2022 zal er een kassasysteem in de kantine gebruikt gaan worden. Door introductie van de clubcard voor leden zullen de munten gaan vervallen. Nadere info volgt, e.e.a. is afhankelijk van de coronamaatregelen.
  4. Als de coronamaatregelen het toelaten zal DES Swalmen met alle jeugdteams deelnemen aan de KNVB winterzaalcompetitie.
  5. In alle kleedkamers zijn de oude TL lampen vervangen voor LED verlichting. Dit was een tijd geleden in de kantine al gedaan. Ook zijn de oude koelkasten en vrieskist vervangen en wordt het energieverbruik aanzienlijk verminderd.