• VRIJWILLIGERS BIJ DES: ACTUELE VACATURES

  DES zoekt vrijwiliggers voor diverse vacatures:

  • Grensrechter standaardteam
  • Leider seniorenteams
  • Jeugdleiders en -trainers
  • Leden Technische Commissie Jeugd
  • Leden Technische Commissie Senioren
  • Onderhoud accommodatie
  • Leden sponsorcommissie
  • Kantinemedewerkers
  • Bestuursleden: secretaris, wedstrijdsecretaris jeugd, commissielid activiteitencommissie, vrijwilligerscoöridnator, ondersteuning jeugdafdeling
  • Projectondersteuning: verkeersregelaars, jeugdtoernooien, sienzoensopening. seizoensluting, 100-jarig jubileum in 2027, verduurzaming clubgebouw, Samenwerking stichting Sport en Bewegen etc... 
 • VRIJWILLIGERS BIJ DES: ALGEMEEN

  Waarom vrijwilliger worden?

  Een vereniging is van de leden en zonder die leden is er geen vereniging. Er is veel werk te verzetten en vele handen maken licht werk. Vrijwilliger zijn, geeft een goed gevoel. Je bouwt een sociaal netwerk op. Je wordt onderdeel van een prachtige vereniging. Je zult merken dat Door Eendracht Sterk betekent dat je elkaar helpt en ondersteunt.

  De voetbalclub en meer…..

  DES Swalmen is opgericht in 1927. De voetbalclub is verankerd in de samenleving van Swalmen en staat in Swalmen bekend als “DES”. De voetbalvereniging kent ruim 425 leden waarvan een groot deel jeugdleden zijn. Circa 20% van de leden zijn ook actief als vrijwilliger. Het eerste team speelt in de 4e klasse KNVB. DES heeft ook een zaalvoetbaltak.

  De nadruk ligt op samen, maar natuurlijk presteren we ook.
  De missie van DES: wij streven naar een plaats midden in de gemeenschap van Swalmen, waar we door sport, met als hoofdmoot de voetbalsport een sociale verbinding tot stand brengen, steeds onder het motto DOOR EENDRACHT STERK.
  Sinds oktober 2018 is statutair vastgelegd dat DES Swalmen een omni vereniging is met als hoofdmoot de voetbalsport. Hierdoor heeft DES als grootste vereniging het mogelijk gemaakt dat andere sportverenigingen indien dat bestuurlijk gewenst/noodzakelijk en vastgelegd wordt, zich kunnen aansluiten bij DES Swalmen en daardoor het voortbestaan van de aangesloten sportvereniging en dus de sport in Swalmen gewaarborgd wordt.
  In het visieplan dat jaarlijks geëvalueerd en in voorkomend geval wordt bijgesteld zijn speerpunten opgenomen zoals; voetbalsport, sport in het algemeen , de sociale verbinding, het gezond houden van de vereniging en accommodatie. Na ondertekening in maart 2020 van het sportakkoord Roermond en stelt DES het sportcomplex “De Bosberg” open voor andere gebruikers op tijden waar DES geen gebruik maakt van de accommodatie. Sporten, sportief bezig zijn en meer bewegen is daardoor voor meer kinderen en volwassenen mogelijk.

  Bestuur


  De vereniging kent een bestuurlijke structuur, waarbij de statutaire bestuurders (voorzitter, secretaris, penningmeester ook wel dagelijks bestuur genoemd) worden ondersteund door woordvoerders van diverse commissies. Er kunnen woordvoerders lid zijn van het algemeen bestuur, zoals het bestuurslid jeugdafdeling, maar dit hoeft niet altijd. Het bestuur probeert vanuit het visieplan de vereniging op koers te houden samen met de vele vrijwilligers. De leden bepalen tijdens de algemene ledenvergadering wie er namens hen in het dagelijks bestuur plaats mogen nemen.

  Wat kan ik doen?

  Bij een vereniging zijn er erg veel functies en taken. Er moet gewoon veel gebeuren en zonder vrijwilligers zou de contributie een veelvoud moeten bedragen van nu. De prullenbakken op ons sportpark gaan niet vanzelf leeg, er staat niet zo maar een grensrechter langs de lijn, de website vult en bouwt zich niet vanzelf, kleedkamers poetsen zichzelf niet. Overleg met KNVB, gemeente en andere instanties moet gebeuren, leden regelen niet zelf hun spelerspas, het verkeer bij een groot jeugdtoernooi kan zichzelf niet regelen, de nieuwsbrief schrijft zich niet zelf. En zo zijn er vele taken, allemaal gedaan door vrijwilligers, die soms een paar uurtjes per jaar, soms een paar uur per week klaar staan om de vereniging te helpen en daardoor het voetballen en andere activiteiten mogelijk maken voor onze leden.

  Hoeveel tijd kost het?

  Vrijwilliger betekent niet dat je fulltime met de club bezig bent. Het hoeft ook niet meteen een dagtaak te zijn. Vele handen maken licht werk en de structuur van de vereniging is zo opgebouwd dat het mogelijk is om het meeste werk te verdelen in kleine partjes. Zo kun je ook met weinig tijd iets voor de vereniging doen.

  Voorbeelden van taken waar we vrijwilligers zoeken of waar vrijwilligers extra hulp kunnen gebruiken, dit alles in een willekeurige volgorde:

  • Grensrechter van het standaardteam, versterking zou zeer welkom zijn. Club stelt tenue beschikbaar
  • Leider van seniorenteams
  • Hulp bij het op orde houden van het gebouw (kantine, kleedkamers, tribune), interesse kom eens een keer kijken op vrijdagmiddag en maak kennis met de vrijwilligers die er voor zorgen dat veld belijnd worden en kleine reparaties etc. uitgevoerd worden.
  • Aanleveren van kopij voor de nieuwsbrief door teamleiding, dit kan men per team realiseren
  • Bemensen van de sponsorcommissie, 3 personen die dit van het DB overnemen. Neem bij interesse contact op met de voorzitter of penningmeester.
  • Jeugdleiders en jeugdtrainers, bij interesse neem contact op via jeugdafdeling@desswalmen.nl
  • Deelnemen in de technische commissies van jeugd en senioren, bij interesse neem contact op met tcj@desswalmen.nl
  • Hulp bij projecten zoals, opening van het seizoen, seizoenafsluiting, jeugdtoernooi etc., ouders die hebben opgegeven om iets te betekenen bij de aanmelding van zoon of dochter kunnen zich opgeven via secretaris@desswalmen.nl
  • Kantinemedewerkers, informatie bij kantine@desswalmen.nl of loop eens keer binnen op zaterdag of zondag.
  • Verkeersregelaars bij grote evenementen
  • Bestuursleden, op dit moment zijn er de volgende vacatures: secretaris, wedstrijdsecretaris jeugd, commissielid activiteitencommissie, vrijwilligers coördinator en ondersteuning van de jeugdafdeling.
  • Verder staan de volgende projecten op stapel:
   1. Het 100 jarig bestaan in 2027.
   2. Verduurzaming clubgebouw
   3. Samenwerking stichting Sport en Bewegen, activiteiten in relatie tot het Sport Akkoord Roermond

  Kortom veel taken die gedaan moeten worden, heb je interesse, wil je de handschoen oppakken meld je dan aan en vertel wat je zou willen doen voor onze mooie vereniging. Dat kan via een mail naar secretaris@desswalmen.nl of telefonisch.

  NOOT: Bijlage taakomschrijvingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur