• VRIJWILLIGERS BIJ DES

  De voetbalclub en meer…..waarom vrijwilliger worden?

  Een vereniging is van de leden en zonder die leden is er geen vereniging. Circa 20% van de leden zijn ook actief als vrijwilliger. Er is veel werk te verzetten en vele handen maken licht werk. Vrijwilliger zijn, geeft een goed gevoel. Je bouwt een sociaal netwerk op. Je wordt onderdeel van een prachtige vereniging. Je zult merken dat Door Eendracht Sterk betekent dat je elkaar helpt en ondersteunt, SAMEN.

  Wat kan ik doen?

  Bij een vereniging zijn er erg veel functies en taken. Er moet gewoon veel gebeuren en zonder vrijwilligers zou de contributie een veelvoud moeten bedragen van nu. De prullenbakken op ons sportpark gaan niet vanzelf leeg, er staat niet zo maar een grensrechter langs de lijn, de website vult en bouwt zich niet vanzelf, kleedkamers poetsen zichzelf niet. Overleg met KNVB, gemeente en andere instanties moet gebeuren, leden regelen niet zelf hun spelerspas, het verkeer bij een groot jeugdtoernooi kan zichzelf niet regelen, de nieuwsbrief schrijft zich niet zelf. SAMEN maken we het voetballen en andere activiteiten mogelijk voor onze leden.

  Vrijwilliger betekent niet dat je fulltime met de club bezig bent. Het hoeft ook niet meteen een dagtaak te zijn. Vele handen maken licht werk en de structuur van de vereniging is zo opgebouwd dat het mogelijk is om het meeste werk te verdelen in kleine partjes. Zo kun je ook met weinig tijd iets voor de vereniging doen.

  Ieder spelend lid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van clubtaken.

  Dit kan door het lid zelf gedaan worden, of (bijvoorbeeld in geval van minderjarigheid) door een afgevaardigde. Dit kan een ouder, grootouder of zelfs een buurman gedaan worden.

  Per seizoen dient een lid zich minimaal 8 uur in te zetten voor de vereniging.

  We onderscheiden functies en taken. Een functie wil zeggen dat je een vaste taak hebt waar je verantwoordelijk voor bent. Een taak is ondersteuning bij activiteiten, onderhoud, kantine etc. Je geeft aan waar je voorkeur naar uit gaat, en we plannen je zo goed mogelijk in.

  Wanneer iemand binnen het gezin een functie bekleed binnen DES Swalmen, zijn de overige leden binnen het gezin vrijgesteld van clubtaken.

  Hieronder meer informatie over de vrijwilligerswerkzaamheden per functie en per taak