• HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Huishoudelijk reglement DES Swalmen

  DOOR EENDRACHT STERK : Huishoudelijk reglement DES Swalmen

  1. DES
   Voetbalvereniging DES Swalmen is met meer dan 400 leden en bijna 100 vrijwilligers een grote organisatie. Een organisatie die drijft op vrijwilligers die samen met de leden en andere betrokkenen, vaak ouders van jeugdige leden, het uitoefenen van een teamsport mogelijk maakt. DES Swalmen is een vereniging. De leden zijn de vereniging. Dit reglement is verankerd in de STATUTEN. Deze zijn op te vragen via het bestuur
  2. Missie en Visie
   De missie en visie vormen de basis voor de vereniging. Een vereniging is van en voor de leden. DES streeft naar een plaats midden in de Gemeenschap van Swalmen, waar door sport een sociale verbinding tot stand wordt gebracht, steeds onder het motto DOOR EENDRACHT STERK.
   DES wil een gezonde vereniging zijn waar samenzijn en sport hand in hand gaan. Een vereniging met een goede naam, midden in de samenleving. Fair play staat ten allen tijde voorop. Prestatief doet DES mee zowel met de jeugd als de selectie op een niveau dat past bij een mooie maar relatief kleine vereniging. (link Beleid) Wij zullen dit bereiken door te investeren in jeugd en jeugdopleidingen, te investeren in de mensen die samen de vereniging zijn en door het sportpark de Bosberg op een aanvaardbaar niveau te houden. Zie ook MISSIE EN VISIE.
  3. Beleid
   Het beleid is gebaseerd op het visieplan. Van leden en betrokkenen verwachten we dat je kennis neemt van het beleid, dat je actief meedenkt en meedoet.
   Het visieplan kent 6 kernelementen :
   - Sport (Prestatief / Recreatief)
   - Sociaal / Verbinding
   - Communicatie
   - Accommodatie
   - Financieel
   - Bestuur en organisatie (Link : Beleid)
  4. Afspraken
   Bij DES Swalmen gaan we met respect met elkaar om. De accommodatie en het materiaal worden netjes behandeld (zoals een “goed huisvader” betaamt).
   We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. DES Swalmen onderstreept de regels van FAIR PLAY.
   Onze leden hebben kennis genomen van het beleid en de informatiegids.
   (Link : Pestprotocol / Fair Play (KNVB) / Vertrouwenspersoon)
  5. Informatiegids
   In de informatiegids zijn alle afspraken uitgewerkt. Ook vind je er veel praktische informatie. Heb je vragen of is iets onduidelijk, vraag het dan. Er is bijna altijd wel iemand die je kan en wil helpen. Maar lees eerst de INFORMATIEGIDS ! 
  6. Huishoudelijk reglement
   Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2018. Alle leden worden geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en worden geacht zich te houden aan de afspraken.