• Nieuwe coronaregels met ingang van 15 januari

  Vanaf 15 januari is het weer voor iedereen mogelijk om te trainen en het spelen van onderlinge wedstrijden op de club, op het veld , zonder beperkingen in groepsgrootte of tijdstip.

  • Kantine mag niet open, wel wordt als de competitie weer start het consumptie-afhaalloket geopend. Mensen van 13 jaar en ouder moeten daarbij wel een mondkapje dragen.
  • Kleedkamers mogen open, op vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB) door sporters van 18 jaar en ouder. Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door sporters van 13 jaar en ouder.
  • Voor de binnensportlocaties (zaalvoetbal) geldt dat een CTB is vereist voor sporters van 18 jaar en ouder.
  • Publiek is niet welkom.

  Vervolg competitie
  Dinsdag 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie met hopelijk verdergaande versoepelingen. Voor het vervolg van de competitie zet de KNVB in op het weekend van 29 en 30 januari. Dit betekent dat alle competitie- en bekerwedstrijden tot en met 28 januari vervallen*. Na de persconferentie van de 25e hoopt de KNVB op meer duidelijkheid over het verloop van de competitie te kunnen geven. Voor betaald voetbal gelden andere criteria.

  Verantwoordelijkheid
  het omikron virus, is de heersende variant op dit moment, zeer besmettelijk is. Dit is ook te zien aan de vele besmettingen die dagelijks erbij komen. Houd je hierdoor goed aan de basisregels, ook als je gevaccineerd bent.

  • Bij klachten blijf je thuis en doe je direct een test
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elle boog
  • Schud geen handen
  • Draag als trainer/coach je mondkapje zoveel mogelijk

  Als bestuur van DES Swalmen zijn we blij dat wij meer ruimte krijgen. Ook daarom roepen wij iedereen op om in woord en gedrag te laten zien dat wij die verantwoordelijkheid aan kunnen en klaar zijn voor de volgende verruiming, hopelijk het spelen van competitiewedstrijden en het weer openen van de kantine.

  Het bestuur

 • Wijziging coronaprotocol per 28 november

  Bij DES Swalmen worden de landelijk geldende maatregelen die vanaf 28 november 2021 van kracht zijn in acht genomen>

  Basismaatregelen welke in acht genomen dienen te worden voordat men naar ons sportpark komt en/of verblijft.
  • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
  • zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;

  Extra maatregelen
  • er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
  • alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
  • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte ( NIET OP HET SPORTPARK) na 17.00 uur is wel mogelijk
  • publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden;
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar: - iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar; - kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden; - jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
  - in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
  • de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
  • Gaan sporters naar de sportkantine, kleedkamer of het toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing;
  • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
  • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten;

  Kantine

  De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca.
  De dagen waarop de kantine is geopend sluit deze om 17.00 uur ’s avonds. Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering) en een mondkapje is verplicht bij een verplaatsing. Het aantal toegestane zitplaatsen is gelimiteerd op 5 m2 per persoon.
  Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig.
  Het afhalen van eten en drinken bij  het afhaalpunt buiten is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.
  Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.  

  Indien de overheid de maatregelen wijzigt volgt er een aanpassing van de voor DES geldende maatregelen. Het bestuur verzoekt om medewerking, want we zullen het samen moeten doen.

   

  Het bestuur

 • Controle Corona Toegang Bewijs bij DES Swalmen

  Zaterdag 13 november om 18:00 uur ging de maatregel in, waardoor toeschouwers, als gevolg van nieuwe maatregelen van het kabinet, helaas niet meer welkom zijn langs de voetbalvelden. Je kunt dus met recht spreken over een opgelegde “lockdown”. De kabinetsmaatregel is door NOC/NSF vertaald naar een aantal concrete maatregelen, die op de vereniging moeten plaats vinden.

  Dit gaat voor ons als voetbalvereniging nogal wat betekenen. Het hek gaat voorlopig DICHT voor toeschouwers en ouders! Op het sportpark is alleen toegang voor de volgende personen:

  • Spelers van de in de competitie ingedeelde teams
  • Hun begeleiding
  • Aangewezen medewerkers / vrijwilligers van DES Swalmen
  • De bezoekende club

  Aantallen toegestane begeleiders op het sportpark

  Voor de jeugdteams betekent dit:

  • Voor bezoekende verenigingen t/m O12 maximaal 4 begeleiders (inclusief teambegeleiding en chauffeurs);
  • Voor bezoekende verenigingen vanaf O13 maximaal 6 begeleiders (inclusief teambegeleiding en chauffeurs);
  • Voor bezoekende verenigingen bij de senioren maximaal 6 begeleiders.

  Alle teams worden verzocht om bovengenoemde regeling ook toe te passen bij hun uitwedstrijden. Dus als wij naar uitwedstrijden gaan, graag bovenstaande aantallen begeleiders in acht houden.

  Controle bij de ingang van het sportcomplex

  Bij de ingang van het complex wordt gecontroleerd op het aantal begeleiders per team en wordt aan de bezoekers tegelijkertijd gevraagd naar hun Corona Toegangsbewijs (CTB). Als zij die kunnen/willen tonen ontvangen zij een stempel, waarmee ze ook toegang krijgen tot kantine en kleedkamers. Zonder deze stempel heeft men geen toegang tot kantine, kleedkamers en toiletten.

  Controle bij de ingang van de kantine

  Het betreden van de kantine betekent, dat je gecontroleerd wordt op een geldige CTB door onze vrijwilligers. Deze is bij de ingang van het complex reeds gevraagd. Dus het laten zien van de stempel is voldoende. Deze controle is verplicht.

  Controle bij de toegang tot de kleedkamers

  Ook het betreden van de kleedkamers, die beschikbaar zijn voor omkleden, betekent, dat ook hier controle op een geldige CTB (stempel) plaatsvindt.

  De controle bij de kleedkamers vindt plaats door de begeleiding of aanvoerder van de thuisspelende DES Swalmen teams. Zij controleren hun eigen team en dat van de tegenstander.

  Openingstijden kantine

  De kantine zal zeer beperkte openingstijden kennen. Dit naast het feit, dat als gevolg van de genomen maatregelen deze na 20:00 uur al zeker niet open mag. In de kantine zijn alleen zitplaatsen, staan is niet toegestaan.

  Je zult begrijpen, dat DES Swalmen hiervoor hulp nodig heeft van haar leden/vrijwilligers. Wil je je club helpen en het voetbal voor de diverse teams door laten gaan help dan mee om voorafgaand aan de wedstrijd te controleren op het CTB zoals is aangegeven laat het dan weten via secretaris@desswalmen.nl of neem telefonisch contact op. Dan is het mogelijk dat de begeleiding en of aanvoerder van de teams zich kan bezighouden met de voorbereiding op de wedstrijd.

  Bestuur DES Swalmen.

 • CORONAREGELS GELDIG VANAF 13 NOVEMBER 18.00 UUR

  ALGEMEEN

  Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal.

  MAATREGELEN WELKE OOK BIJ DES SWALMEN VAN KRACHT ZIJN

  • Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.
  • Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
  • In de binnenruimtes, zoals kantine, kleedkamers, terras is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
  • Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.
  • Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt buiten/binnen mag zonder CTB maar met mondkapje.
  • De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.

  Natuurlijk blijven de reeds bestaande maatregelen van kracht.

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
  • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
  • Houd buiten langs de velden te allen tijde 1.5 meter afstand.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

  DES Swalmen roept haar leden, ouders van leden, bezoekende clubs en overige bezoekers op, dat ze zelf ook hun verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer en hen oproepen om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

  FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport - NOCNSF


  Het Bestuur