• ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
 • Gegevens

  DES Swalmen legt de gegevens van de leden, sponsoren, donateurs en lobbycontacten vast. Dit betreft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum*, kopie ID bewijs*, kledingmaten*, bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer*, datum lidmaatschap*, team* en functie*. (*=alleen leden). Daarnaast worden (team-) foto’s bewaard. 

  Deze gegevens worden uitsluitend voor het doel “voetbal” gebruikt. We leggen de gegevens dus vast en gebruiken deze alleen voor een zogenaamd erkend belang. Om te kunnen voetballen als jeugdlid hebben we o.a. je geboortedatum nodig voor de teamindeling en je kledingmaat voor ons kledingpakket. 


  Bewaren
  Wij bewaren de gegevens conform de fiscale bewaarplicht (maximaal 7 jaar). Historisch waardevolle gegevens worden langer bewaard (denk aan oude teamfoto’s). Gegevens worden zowel op papier als ook elektronisch bewaard. Indien u zich afmeldt als lid worden uw gegevens binnen twee jaar vernietigd met uitzondering van (team) foto’s. De gegevens bevinden zich op beschermde computers (virusscanner, beveiliging) en/of in afgesloten ruimten. 

  Wie gebruikt de gegevens ? 

  De gegevens worden gebruikt door leden van DES Swalmen indien noodzakelijk voor een doel (“doelbinding”). De functionarissen en gebruikers zijn benoemd in het verwerkingsregister. Zo gebruikt het bestuurslid ledenadministratie de gegevens van de leden voor het aanmelden van een lid in sportlink. Sportlink is het software programma waarin de KNVB de administratie van de verenigingen verwerkt. Het verwerkingsregister is op de website in te zien (“beleid / AVG”). 


  Toestemming
  Als u lid wordt van DES Swalmen geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Voor minderjarigen wordt deze toestemming verleend door de ouders. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor hetgeen in deze privacy verklaring is weergegeven. Voor plaatsing van teamfoto’s team foto’s van minderjarige leden dient expliciet toestemming te worden verleend. 


  Klachten of opmerkingen

  U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop DES Swalmen de gegevens gebruikt, verwerkt en bewaard. U heeft het recht om een klacht in te dienen over het gebruik, de verwerking en het bewaren van uw gegevens. Dit kan door een mail te sturen aan secretaris@desswalmen.nl . DES Swalmen streeft er naar binnen een maand te reageren op uw verzoek. 

  U heeft het recht om uw toestemming voor gebruik van uw gegevens op ieder moment in te trekken ! 


  Wie gebruiken uw gegevens
   

  Buiten Des Swalmen 

  - KNVB (Lidmaatschap voetbal) 

  - Gemeente Roermond (subsidie aanvraag jeugdleden) 

  - Sportlink (KNVB software) 

  - Kamer van Koophandel (Bestuursleden) 

  - Bank (incasso contributie) 

   

  Binnen DES Swalmen 

  Bestuurslid ledenadministratie (alle gegevens t.b.v. ledenadministratie) 

  Bestuurslid penningmeester (Financiële verwerking) 

  Bestuurslid secretaris (Communicatie doeleinden) 

  Bestuurslid voorzitter (algemene informatie en beheer) 

  Bestuurslid communicatie (Beperkt Facebook en mailing) 

  Technische commissie (indeling leden in (jeugd)teams : geboortedatum, NAW) 

  Kledingcommissie (uitgifte van kleding per team en kledingmaten leden) 

  Leiders en trainers (communicatie met team, actief toestemming voor whatsapp groepen e.d.) 

  Website beheerder (foto’s) 

  Sponsorcommissie (gegevens sponsors/donateurs/geïnteresseerden) 

  DES Swalmen gebruikt de gegevens van de leden NIET voor commerciële doeleinden ! 


  Website
  Op de website worden geen gegevens gepubliceerd met uitzondering van foto’s en teamfoto’s en uitingen van sponsors. Er wordt actief gevraagd om toestemming voor het plaatsen van teamfoto’s (jeugd). 

  Facebook

  Op facebook worden er sfeerfoto's geplaatst van onze activiteiten.

  Download hieronder de AVG verklaring van DES Swalmen. 

  AVG verklaring