• MISSIE EN VISIE

  MISSIE

  wij streven naar een plaats midden in de gemeenschap van Swalmen, waar we door sport, met als hoofdmoot de voetbalsport een sociale verbinding tot stand brengen, steeds onder het motto DOOR EENDRACHT STERK. Sinds oktober 2018 is statutair vastgelegd dat DES Swalmen een omni vereniging is met als hoofdmoot de voetbalsport. Hierdoor heeft DES als grootste vereniging het mogelijk gemaakt dat andere sportverenigingen indien dat bestuurlijk gewenst/noodzakelijk en vastgelegd wordt, zich kunnen aansluiten bij DES Swalmen en daardoor het voortbestaan van de aangesloten sportvereniging en dus de sport in Swalmen gewaarborgd wordt.

  VISIE

  De visie is de kapstok en routekaart voor de toekomst van DES. Het visiedocument is dynamisch, jaarlijks wordt dit geëvalueerd, en in voorkomend geval wordt deze bijgesteld. Er zijn speerpunten opgenomen zoals; voetbalsport, sport in het algemeen , de sociale verbinding, het gezond houden van de vereniging en accommodatie. Na ondertekening in maart 2020 van het sportakkoord Roermond en stelt DES het sportcomplex “De Bosberg” open voor andere gebruikers op tijden waar DES geen gebruik maakt van de accommodatie. Sporten, sportief bezig zijn en meer bewegen is daardoor voor meer kinderen en volwassenen mogelijk.

  2021/2022

  Voetbal

  DES 1 wordt een stabiele 4e klasser. We bereiken dat vanuit eigen kracht. Investeren doen we in opleidingen van trainers, leiders en spelers. De trainers worden zoveel mogelijk intern opgeleid. Er is specifiek aandacht voor de overgang van jeugd naar senioren. In de lagere elftallen staat het sociale aspect centraal. Elftallen helpen elkaar waar nodig. Fairplay staat hoog in het vaandel. De “standaardteams” van de jeugd zijn prestatiegericht. Damesvoetbal werd in 2020 gerealiseerd en de club probeert dat te stabiliseren en langzaam uit te breiden. Door vanaf begin 2021 met 2 meiden teams deel te nemen aan de competitie is de basis aanwezig om het vrouwen en meidenvoetbal verder uit te breiden. Ontwikkelingen in het voetbal worden gevolgd en geïmplementeerd.

  Sociaal

  Bij DES vormen de leden met elkaar de vereniging. De vereniging zijn de leden, de leden zijn de vereniging. Door Eendracht Sterk wordt in woord en daad omgezet. Heldere afspraken zorgen ervoor dat leden weten waar de vereniging voor staat en weten wat lid zijn van de vereniging betekend. Er worden evenementen georganiseerd voor alle leden. Senioren begeleiden junioren. Junioren leren dat de vereniging ook van hun is. De gemeenschap Swalmen wordt actief betrokken bij DES. Door ondertekening van het sportakkoord 2020 van de gemeente Roermond zal DES het sportpark voor andere sportverenigingen en organisaties beschikbaar stellen.

  Communicatie

  Transparantie, duidelijkheid en helderheid zijn kernbegrippen. Middels moderne communicatiemiddelen worden de leden en de omgeving geïnformeerd worden. Formele communicatie waar nodig, informele communicatie waar mogelijk. Sponsors worden actief betrokken in de communicatie. Nieuwkomers krijgen gericht informatie over de vereniging. Op de nieuwe website is veel informatie te vinden.

  Accommodatie

  De accommodatie blijft op een aanvaardbaar niveau. De Bosberg is de thuisbasis. De accommodatie voldoet aan de normen en maakt beoefening van de voetbalsport mogelijk. Er is een constructieve samenwerking met de verhuurder. De kantine wordt het sociale middelpunt van de vereniging. De unieke ligging van de Bosberg vormt de basis voor verbreding van de vereniging.

  Financieel

  DES streeft naar meer dan een break-even begroting en een reserve om incidenten te kunnen opvangen. Investeringen in de vereniging worden gedekt door (extra-) inkomsten. Een actief sponsorbeleid en een voorkeursbeleid voor sponsors zorgen voor een wisselwerking tussen bedrijfsleven en vereniging. Actief sponsorbeleid zorgt voor een structureel overschot om te kunnen investeren. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden om de drempel voor leden zo laag mogelijk te houden.

  Bestuur

  DES vormt een moderne matrixorganisatie. Het (statutaire) “Dagelijks Bestuur” staat centraal (beheersing en overzicht). Werkzaamheden worden opgedeeld in commissies die projecten uitvoeren. Er zijn korte lijnen tussen bestuur en woordvoerders van de commissies. Woordvoerders zijn deels ook lid van het bestuur. De structuur is helder vastgelegd. Afspraken zijn vastgelegd en worden gecommuniceerd met de leden. De leden zijn en blijven de uiteindelijke beslissers.