• WELKOM

  Leuk dat je overweegt lid te worden van DES Swalmen! 

  DES is een voetbalvereniging uit Swalmen. Onze voetbalclub heeft ruim 400 leden, waarvan ongeveer 200 jeugdleden. Om kennis te maken met onze vereniging is er altijd de mogelijkheid de vereniging te bezoeken.

  Bij wie moet je zijn?????

  In het bestuur en de diverse commissies zijn functionarissen die verantwoordelijk zijn voor voetbalzaken. Deze vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor o.a. alle wedstrijd spelende teams/elftallen, het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken en het organiseren van toernooien.

  Zowel de senioren als de jeugd hebben een eigen technische commissie. De technische commissie senioren houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de senioren. De technische commissie jeugd bestaat uit 4 personen, waarvan 1 coördinator, samen vormen ze het technisch hart. De coördinator is het aanspreekpunt voor de trainers en leiders.

  Voor spelers en ouders/verzorgers is de trainer en/of leider van het team/elftal het eerste aanspreekpunt. Technische commissie jeugd zorgt bij elk nieuw seizoen voor het indelen van de teams. Het indelen van de spelers in teams/elftallen gebeurt in eerste instantie op basis van leeftijdscategorie. De technische commissie jeugd stelt deze indeling vast en maakt deze aan het eind van het seizoen bekend.

  Ik ben lid wat nu

  Wij verwachten van onze leden, zeker vanaf 13 jaar, dat je bewust bent dat je voor een sport hebt gekozen die in teamverband wordt gespeeld en dat je daarmee rekening houdt. Besef dat jouw afmelding voor je team gevolgen heeft. Het gaat tenslotte om het spelplezier van iedereen!
  Wij verwachten van spelende leden dat:

  • Je bent sportief en hebt respect voor medespelers, tegenstanders, leiders, trainers en scheidsrechters.
  • Je bent op tijd aanwezig bij trainingen, wedstrijden en andere club gerelateerde activiteiten.
  • Je meldt je tijdig af volgens de hiervoor met de trainers/leiders gemaakte afspraken.
  • Je bent bereikbaar voor je trainer(s) en leider(s) via de afgesproken wijze (bijvoorbeeld de groepsapp).
  • Je bent verplicht tijdens trainingen en wedstrijden voetbalschoenen en scheenbeschermers te dragen.
  • Draag je een slidingsbroek dan moet die in de kleur van je wedstrijdbroek zijn.
  • Je hebt bij toerbeurt corveedienst (zoals schoonvegen kleedkamer).
  • Je klopt vuile voetbalschoenen eerst uit, op de daarvoor bestemde plaats, voordat je een kleedkamer in gaat. Op voetbalschoenen de kantine binnenlopen is niet toegestaan.
  • Douchen doe je direct na iedere training en wedstrijd met je teamgenoten. Dus vergeet je handdoek en schone kleding niet want na de wedstrijd doe je je eigen kleding aan.
  • Je gaat met spullen van de vereniging net zo om als met je eigen mobiele telefoon. Voorzichtig dus.
  • Op het sportpark, plaats je je fiets/ bromfiets op de daarvoor bestemde plek.
  • Roken en alcohol drinken onder de 18 jaar is op het sportpark en bij clubactiviteiten niet toegestaan.
  • Wil je je lidmaatschap opzeggen dan kun je dit enkel doen via het afmeldformulier. De afmelding is pas definitief wanneer je hiervan per mail een bevestiging ontvangt.
  • Ook jij bent als vrijwilliger (bijv. hulptrainer, scheidsrechter, clubactiviteiten) welkom bij onze vereniging. Laat dit aan je trainer/leider weten.

   Wedstrijden en trainingen

   Wedstrijden worden geregeld door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Zij maken een competitie (lijst) waarop staat wie, waar en wanneer gaat voetballen tegen welke tegenstander. Deze informatie kunt u vinden op voetbal.nl app. Er wordt vrijwel wekelijks gevoetbald op zaterdag/zondag. De wedstrijden bestaan uit een 1e helft een rust en een 2e helft. In de rust wordt er limonade (thee) gedronken.

  Sportiviteit is heel belangrijk, daarom wordt voordat de wedstrijd begint de tegenstander de hand geschud en een prettige wedstrijd gewenst. Na de wedstrijd bedanken wij elkaar. Als je niet kunt komen ben je verplicht dit de trainer/leider te laten weten. Tot slot willen wij nogmaals onder de aandacht brengen dat douchen na de wedstrijd meer dan gewenst is zodat iedereen weer fris naar huis kan.

  Naast het spelen van wedstrijden moet er natuurlijk ook getraind worden. Dit is voor ieder team op verschillende tijden en dagen, daar waar mogelijk, 2x per week. Uw trainer/leider kent deze en het staat ook op de website.

  Er worden spelvormen gedaan in de jongere groepen om spelenderwijs het voetbalspelletje aan te leren.

  Vanaf de elftallen jeugd onder de 15 en hoger worden vanuit de visie van onze vereniging spelwijzen aangeleerd. Ook komen spelregels, sportiviteit en conditie aan bod. Dit is voor ieder team belangrijk.

  Ook hier geldt bij verhindering de plicht dit de trainer/leider te laten weten alsook het douchen na afloop van de training.