• DAGELIJKS BESTUUR

     De vereniging kent een bestuurlijke structuur, waarbij de statutaire bestuurders (voorzitter, secretaris, penningmeester ook wel dagelijks bestuur genoemd) worden ondersteund door woordvoerders van diverse commissies. Er kunnen woordvoerders lid zijn van het algemeen bestuur, zoals het bestuurslid jeugdafdeling, maar dit hoeft niet altijd. Het bestuur probeert vanuit het visieplan de vereniging op koers te houden samen met de vele vrijwilligers. De leden bepalen tijdens de algemene ledenvergadering wie er namens hen in het dagelijks bestuur plaats mogen nemen.

     

  • OVERIGE BESTUURSLEDEN

     

  •  

    Voor overige commissies en contactgegevens zie <contact>