• ERELEDEN

    Tot 31 december 2006 was Swalmen een zelfstandige gemeente en daar maakte onze vereniging deel van uit. In die tijd werden leden die zich zeer verdienstelijk hadden gemaakt benoemd tot Erelid van DES.

    Sinds 1 januari 2007 maakt ons dorp deel uit van de gemeente Roermond. Sinds die tijd wordt via de Sportraad Roermond verenigingen de mogelijkheid geboden om leden die zich al jaren verdienstelijk maken voor verenigingen voor te dragen voor de Zilveren Speld, deze leden worden genoemd op de pagina Bijzondere vrijwilligers.


    Hieronder zijn onze Ereleden terug te vinden, we zijn enorm blij en trots dat onze leden zo betrokken zijn bij onze vereniging!