• Sportiviteit en respect

  DES Swalmen wil een voetbalclub zijn waar iedereen zich veilig voelt, en plezier beleeft aan de voetbalsport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

  Daarnaast is er binnen DES Swalmen een pestprotocol. Hierin informeert het bestuur over situaties waarbij leden van DES Swalmen zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) pesten. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNVB en/of van onze eigen voetbalclub. In het pestprotocol zijn richtlijnen en de sancties opgenomen.

  In de huisregels van DES Swalmen wordt geinformeerd over wat wordt verwacht van leden, ouders, bezoekers die zich op het terrein van DES Swalmen bevinden. Het bestuur gaat verzoekt iedereen de huisregels te respecteren. Bij het niet respecteren van de huisregels worden sancties genomen.

  Daarnaast kan iedereen, lid of geen lid, een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon, wanneer bovenstaande situaties zich voordoen. Meer informatie over de vertrouwenspersoon (VP) vind u hier

   

  Pestprotocol / de huisregels van DES Swalmen.

  Het bestuur van onze vereniging wil samen met de leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers er voor zorgen dat we de normen en waarden zoals onderstaand opgenomen in de huisregels respecteren. Tevens wordt bij de vereniging een pestprotocol gehanteerd.

  De Huisregels van DES Swalmen zijn:

  1. Toon respect voor anderen!
  2. Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
  3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
  4. Gedraag je conform de regels voor alcohol in sportkantines!
  5. Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!
  6. Respecteer het verbod op soft- en hard drugs!
  7. Onthoud je van ongewenste (seksuele) intimidaties en discriminatie tegenover anderen!
  8. Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!
  9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
  10. Meld een duidelijke overtreding van deze regels bij de vertrouwenspersoon van je club!
  11. Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
  12. Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over elkaar!
  13. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
  14. Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!

  Van ouders van jeugdspelers die spelen bij D.E.S. Swalmen verwachten wij:

  1. Een positieve belangstelling, ondersteuning en stimulatie van uw kind;
  2. Een sportieve houding ten opzichte van de eigen spelers en begeleiding, almede de spelers, ouders en begeleiders van de tegenstanders.
  3. Respecteer beslissingen van de leiding van uw team. Kritiek geven mag, echter wel op een gepaste manier en op het juiste moment.

  Bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de bereidwilligheid van de ouders om (op toerbeurt) te rijden. Eventueel wordt hiervoor door de leider(s) en/of trainer een rijschema opgesteld.