• AANMELDEN NIEUW LID DES SWALMEN

  Wil je voetballen bij DES, trainer worden, of wil je anderszins DES ondersteunen, meld je dan aan via onderstaande knop. Wil je eerst eens komen kijken? Neem dan contact met ons op.

  Zodra plaatsing in een van de DES Swalmen teams mogelijk is, wordt de aanmelding formeel bij de KNVB gedaan. Door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier en de automatische machtiging gaat het lidmaatschap in.

  De contributie die DES Swalmen afdraagt aan de KNVB voor haar leden bedraagt € 15,00 voor het lidmaatschap per (deel van een) verenigingsjaar. Dit bedrag is onderdeel van het contributie bedrag. Bij nieuwe aanmeldingen wordt eenmalig € 10,00 administratiekosten berekend.
   
  • Nieuwe leden die zich vóór doch uiterlijk 31 december aanmelden, betalen de contributie voor een geheel jaar;
  • Nieuwe leden die zich ná 31 december aanmelden betalen naast het volledige KNVB lidmaatschapsbedrag enkel de contributie over het 2e halfjaar;
  • DES Swalmen organiseert in principe eenmaal in de 4/5 jaar een kledingactie. Leden die zich aanmelden krijgen een kledingpakket uitgereikt en betalen hiervoor een bedrag dat deel uitmaakt van de contributie. Voor de jaren 2016-2021 is dit € 25,00 per jaar.

 • DES Swalmen heeft veel vrijwilligers nodig voor diverse activiteiten. Op het aanmeldformulier wordt gevraagd waarmee je (of igv jeugdleden, de ouders) ons kunt helpen. Er is ook ruimte voor eventuele opmerkingen. Het invullen van deze vraag is een verplichting voor definitieve aanmelding, indien de vraag niet is beantwoord dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.