• Vertrouwenspersoon DES Swalmen

  DES Swalmen wil een voetbalclub zijn waar iedereen zich veilig voelt, en plezier beleeft aan de voetbalsport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

  Hiervoor is een Vertrouwenspersoon (VP) aangesteld. Deze fungeert als eerste opvang voor leden (voetballers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag m.b.t. de algemeen geldende gedragsregels. De VP biedt een luisterend oor, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Deze hulp zou kunnen bestaan uit contact met een Vertrouwenspersoon, in geval van ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben of die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Daarbij geldt, snel en veilig melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie zodat deze niet verergert en herhaling kan worden voorkomen.

  De contactinformatie van de Vertrouwenspersoon (VP):

  Steffie Verbeek

  vertrouwenspersoon@desswalmen.nl

   

  Meer informatie over respect, sportiviteit, huisregels en pestprotocol vind u hier

  Onder "Protocollen en reglementen" staan ook andere gerelateerde reglementen zoals AVG, huishoudelijke reglementen en de "missie en visie" van DES Swalmen