• Zorgen over stijgende energieprijzen

 • Swalmen, 7 oktober 2022

  Beste leden en ouders van leden,

   

  Zoals vrijwel iedereen heeft ook DES Swalmen te maken met inflatie en zeer sterk gestegen energieprijzen. Deze problemen zijn op relatief korte termijn een bedreiging voor het voortbestaan van DES.
  Als bestuur zijn wij bezig om te bekijken welke maatregelen we kunnen nemen.
  De maatregelen zullen betrekking hebben op de contributie, het energieverbruik op het sportpark, treffen van duurzaamheidsmaatregelen en mogelijke ondersteuning door rijksoverheid en/of gemeente.

  Het is niet mogelijk om het pakket van maatregelen op de jaarvergadering van 14 oktober aan u voor te leggen. Er zijn nog te veel onduidelijkheden, zoals eventuele steun vanuit de rijksoverheid, waarover we komende maanden meer verwachten te horen.

  Op de jaarvergadering wordt een voorlopige begroting gepresenteerd op basis van de nu bekende gegevens. Op een volgende ALV, waarschijnlijk eind november, zal u instemming worden gevraagd over de te nemen maatregelen.

  We willen de leden en ouders van leden dringend verzoeken aanwezig te zijn op de jaarvergadering om geinformeerd te worden over de problemen en mee te denken over mogelijke oplossingen. 

   

  Alleen samen lossen we dit op.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Bestuur DES Swalmen