• Woord van de voorzitter: jaareinde

 • Het jaar loopt alweer ten einde…

  Gedurende het jaar  zijn we allemaal actief in de weer en vaak maken we ons druk om kleine dingen.. Het einde van 2019 nadert in rasse schreden en voordat je het weet staan de feestdagen  weer voor de deur.  Tussen Kerst en Nieuwjaar vindt weer onze traditionele Oudejaarsborrel plaats en wel op zaterdag, 28 december vanaf 20:00 uur.  Op deze avond worden ook onze jubilarissen in het zonnetje gezet die tussen 25 en 70 jaar lid zijn van DES. Jarenlang lid zijn van een vereniging is in de tegenwoordige  tijd niet meer vanzelfsprekend dus willen we hier uiteraard graag bij stil staan. Ook een hartelijk dank-je-wel voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het reilen en zeilen van DES!

   

  Wij wensen jullie allen mooie feestdagen en een gezond 2020!

   

  Hay Thijssen