• Verzorging Piet Hermans

  • Ons bereikte het bericht dat ons langjarig lid Piet Hermans, naamgever van het Internationaal Jeugdtoernooi, na een ongeval thuis en een aantal weken in het ziekenhuis sinds 17 oktober jl. van het ziekenhuis is overgebracht naar het verzorgingshuis Peijerhoes Thaalpad 20 6102 EG in de gemeente Echt-Susteren. Daar krijgt hij i.v.m. zijn dementie de verzorging die hij nodig heeft.

    Mocht men op bezoek willen gaan graag van te voren contact opnemen met de mantelzorger(s). Contactpersoon Wil Fransen.


    Het bestuur heeft de mantelzorger verzocht om Piet  veel sterkte en een goede tijd te wensen. Tevens is er een kaart gestuurd.

    Het bestuur