• Beste DES leden,

  Jullie hebben enige tijd geleden de uitnodiging voor de ALV 2020 ontvangen welke gepland was op 30 oktober a.s.

  Na rijp beraad en extern advies heeft het bestuur besloten om de ALV 2020 niet te laten plaatsvinden en te volstaan met deze schriftelijke berichtgeving. De nieuwe coronamaatregelen die gelden voor de horeca maken het slechts mogelijk om 30 personen toe te laten. Dit aantal is gezien de ervaringen van deelname aan de vergaderingen van de afgelopen jaren onvoldoende. Helaas is het ook zo dat we tot nader order onze kantine niet mogen gebruiken.

  De volgende zaken willen we langs deze weg toch bij u onder de aandacht brengen:

  1. Om zich over het financiële beleid te kunnen verantwoorden zal de financiële commissie bestaande uit Sjuul Bisschops, Jan Puper en Karsten Keppers, de boeken van de penningmeester controleren en daarvan schriftelijk verslag uitbrengen. Dit verslag kan via een beschermde link op de website worden ingezien. Deze link kan op aanvraag worden toegestuurd. De afspraak met de leden van financiële commissie is door de penningmeester al gemaakt. De begroting 2020-2021 wordt door de penningmeester, bestuurlijk besproken en daarna opgemaakt. De cijfers van het gevolgde financiële beleid over het afgelopen jaar en de begroting 2020-2021 worden niet toegezonden. Leden die de stukken willen inzien kunnen hiervoor per mail een aparte afspraak met de penningmeester maken. (penningmeester@desswalmen.nl)

  2. Een ander agendapunt is het kledingpakket 2; hier vraagt het bestuur toestemming om dit pakket te realiseren met een bandbreedte voor de kledingbijdrage tussen € 20,00 en € 45,00 per jaar. Het streven van het projectteam is om uit te komen op de huidige bijdrage van € 25 per jaar. Het nieuwe kledingpakket draagt bij tot een uniforme uitstraling van onze teams en een betere financiële ontwikkeling van onze vereniging en biedt mogelijkheden voor uitvoering van projecten en activiteiten op de Bosberg. Vragen betreffende het pakket kunnen per mail gesteld worden aan kledingcommissie@desswalmen.nl

  3. Het bestuur zoekt voor de financiële commissie dringend een opvolger voor Sjuul Bisschops die aftredend is. Kandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris.

  4. Verder verwijst het bestuur naar pt. 2 van de uitnodiging Mededelingen bestuur.

  5. De Nieuwjaarsborrel op 2 januari en Kaartmiddag op 3 januari 2021 vinden i.v.m. de coronamaatregelen niet plaats. Indien de maatregelen weer worden versoepeld en de activiteiten wel doorgang kunnen vinden worden jullie geinformeerd.

  6. Hebben jullie nog vragen betreffende DES Swalmen dan kunnen die per mail worden gestuurd naar secretaris@desswalmen.nl en deze vragen worden tijdens de komende bestuursvergaderingen behandeld. Er volgt altijd een reactie op de mail. Het bestuur hoopt jullie voldoende te hebben geinformeerd.

   

  Frans Backus

  Secretaris