• Aan de elftalleiders/trainers, spelers en ouders van de spelers van JO-7 t/m JO19,

  Algemeen.

  In het kader van de coronacrisis heeft de overheid op 21 april 2020 besloten dat de spelers van bovengenoemde teams van 29 april 2020 weer mogen trainen op ons sportpark “de Bosberg”. De gemeente Roermond heeft meer tijd nodig gehad om de richtlijnen, voorwaarden en regels op te stellen. Het bestuur heeft hierop moeten wachten. Maar vanaf 4 mei is het zover we kunnen onzen jeugdleden laten trainen.

  Het bestuur draagt u allen op om zich aan deze regels te houden en daarmee bij te dragen aan het voorkomen van besmetting en daarmee de kans te scheppen dat er na de vakantieperiode meer mogelijk is. Denk aan de risico’s en de eventuele boetes bij het niet nakomen van de regels. Lichtmasten mogen NIET worden gebruikt. Er kan in verband met het jaarlijks groot onderhoud en herstel van de velden getraind worden tot 1 juni 2020.

  Sportpark de Bosberg mag weer open voor de training van de jeugd met de onderstaande voorwaarden:

  - Jeugd tot en met 12 jaar mag gewoon zo trainen als normaal.

  - Jeugd tussen van 13 t/m 18 jaar mogen trainen, maar met de 1,5m regel. Dat betekent geen onderlinge partijen, maar trainingsvormen waarbij de 1,5m regel gewaarborgd is. Vanuit de KNVB worden trainingsvormen aangeboden die onze trainers hiervoor kunnen gebruiken.

  - Er mogen GEEN ouders of andere “kijkers” op het sportpark.

  - Ouders moeten hun kinderen dus aan de poort afzetten en mogen NIET het sportpark op. De jonge spelertjes worden bij de poort opgehaald en teruggebracht door de trainer/elftalleider en de grotere melden zich bij de trainer/elftalleider voor (de gesloten) kantine.

  - Kleedkamers, douches en kantine zijn en blijven gedurende deze gehele periode gesloten.

  - Ouders moeten ook buiten de poort zich houden aan de regels van het RIVM.

  - Er wordt gehandhaafd door de autoriteiten. Het bestuur verzoekt de ouders dringend zich aan de opgelegde regels te houden.

  - Buiten de trainingstijden die het bestuur uiterlijk zondag 26 april 2020 aan de gemeente moet doorgeven en waarmee de gemeente akkoord moet gaan is het sportpark gesloten en is het verboden om daar te zijn (er wordt gehandhaafd).

  - Verzocht wordt met name gebruik te maken van de kleine doeltjes. Mocht er behoefte zijn aan de grote doelen of middelgrote doelen, dan graag in overleg met Huub treden. Op dit moment zijn alle doelen opgeruimd en vastgeketend met het oog op het einde seizoen wat eerder de aanname was.

  - De veldindeling is anders dan normaal en het schema is aangepast. Dit vanwege start van de onderhoudswerkzaamheden. Velden A, B, C en D mogen niet gebruikt worden.

  - Dus voor alle duidelijkheid de trainingen starten vanaf maandag 4 mei 2020!! Er wordt getraind conform onderstaand schema.

  - Voor bestuur, trainers, ouders en spelers zijn er spelregels opgenomen in de bijlagen, nogmaals het dringende verzoek om zich aan deze spelregels te houden. 

   

   

  NOOT: De duur van de trainingen is voor ieder team teruggebracht met een kwartier, omdat:

  o Bij het wisselen van onderbouw en bovenbouw men elkaar niet hoeft te treffen - coronamaatregel (er zit een kwartier tijd tussen, de onderbouw stopt om 19.30 uur en de bovenbouw start om 19.45 uur)

  o Einde trainingen om 21 uur (i.p.v. 21.15 uur) zodat we geen gebruik hoeven te maken van de lichtmasten.

   

  Speciaal voor de ouders:

  - Zorg ervoor dat je kind de juiste kleding en schoenen aan heeft als hij/zij op de training komt. Er kan immers geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers.

  - Geef je kind zijn eigen bidon mee.

  - Breng de kinderen op de exacte tijd, niet al een kwartiertje eerder.

  - Ga als ouders niet bij elkaar gaan staan, buiten de sportparken wordt gewoon gehandhaafd en kun je een boete krijgen als je met veel volwassenen bij elkaar staat.