• TEAMINDELINGEN 2024/2025

  Hieronder kunnen jullie de indelingen voor de jeugdteams van het komende seizoen ‘24/’25 vinden.

  Opmerking: De teamindeling van de Bambino, JO17 en JO19 groep volgt nog. Spelers, die op dit moment proeftrainingen volgen, zijn nog niet opgenomen in deze indeling.

  Ieder jaar is dit een hele klus, waarbij we als uitgangspunt nemen om het alle jongens en meisjes zoveel mogelijk naar de zin te maken. De ervaring leert dat we niet alle individuele wensen binnen de vereniging kunnen vervullen, graag jullie begrip hiervoor.

  Highlights 2024 - 2025

  • Er zijn circa 200 jeugdspelers verdeeld over 16 teams en een bambino groep.

  Uitgangspunten

  Bij het indelen, houden we rekening met diverse factoren. De belangrijkste zijn:

  Technische randvoorwaarden:

  • knvb-indeling

  • dispensatieregels knvb

  verder:

  • Geboortejaar van speler bepaalt jaargang.

  • Elke jeugdspeler moet met plezier kunnen voetballen en coaches met plezier kunnen coachen. Teams die goed lopen, willen we bij voorkeur in stand houden. Dit lukt niet altijd door bijvoorbeeld aan- of afmeldingen of overgang naar spelvorm met meer spelers (van 6 naar 8 naar 11 spelers). Daarbij kijken we steeds het totaalplaatje voor de gehele jeugdafdeling en hebben ook oog voor de seniorenafdeling.

  • Teams maken van ideaal mogelijke spelersaantallen en streven naar maximaliseren van aantal teams.

  • Spelers die meer uitdaging nodig hebben of spelers voor wie het beter is in een jonge categorie gedispenseerd te worden. Dit ter beoordeling van de jeugdcommissie in samenspraak met trainers.

  • Zoveel als mogelijk teams bij elkaar houden en het aantal schuifbewegingen dus minimaal houden.

  Prestatief element

  We maken onderscheid tussen de teams in de onderbouw (jo-7 t/m jo12) en middenbouw (jo13 t/m jo15) plus bovenbouw (jo17 t/m jo19):

  In de onderbouw delen we de teams in principe niet op sterkte in.

  Vanaf de middenbouw (jo13 en hoger) selecteren we, als de spelersaantallen dit mogelijk maken, de beste spelers in 1 team; overige spelers worden (evenwichtig qua sterkte) verdeeld over de overige teams.

  Procesverloop

  • Aan het einde van het lopende seizoen verzamelen we – via de coaches – welke spelers van de huidige teams stoppen en welke doorgaan.

  • De jeugdcommissie (Technische Commissie Jeugd en jeugdcoördinatoren) maakt een conceptindeling en schetst de alternatieven.

  • De coaches worden meegenomen in de indeling en om hun mening / input gevraagd. Dit resulteert in een definitieve indeling.

  • Publicatie van de teamindeling op website DES Swalmen.

  Deze indeling is onder voorbehoud van wijzigingen door aan- en afmeldingen. Mocht die situatie zich voordoen, kijken we in overleg met de coaches (uiterlijk aan het begin van het seizoen in augustus)  naar de best passende oplossing.

  Vragen

  Zoals gezegd hebben we ons uiterste best gedaan de spelers zo goed mogelijk in de teams in te delen. Mocht er toch nog een vraag zijn over deze indeling, stuur dan een reactie per mail naar tcj@desswalmen.nl.

  Tot slot wensen we jullie alvast een hele fijne vakantie en graag tot ziens in seizoen 2024/2025 bij DES!

  Jeugdcommissie DES Swalmen

 • Teamindeling DES Swalmen 2024/2025