• Overlijdensbericht

  • Ons bereikte het bericht dat op 15 september jl. oud jeugdleider Frank Biermans op 68 jarige leeftijd is overleden.We herinneren Frank als iemand die het trainen en begeleiden van een jeugdteam bij DES Swalmen met plezier heeft gedaan.

    Namens bestuur en leden is middels een condoleancekaart familie Biermans veel sterkte gewenst met dit verlies.