• Overlijden erelid Jo Simons

  • Erelid Jo Simons overleden.

    Ons bereikte het bericht dat op 18 februari jl. het langjarig lid en erelid Jo Simons is overleden.

    Met een lidmaatschap van 66 jaar heeft Jo zich op een langdurige en zeer voortreffelijke wijze als vrijwilliger in diverse functies ingezet voor onze vereniging. Als leider van DES Swalmen-1, bestuurslid, als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud van de velden en kleedlokalen en tot op late leeftijd hij de ontvangst van de scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van het 1e team, heeft Jo zijn sporen verdiend. Jo was een DES’er in hart en nieren. DES Swalmen verliest in hem een zeer gewaardeerd lid en een fijne mins.

    Het bestuur en leden wenst zijn echtgenote en familie veel sterkte toe de komende tijd.

    Het bestuur van DES Swalmen