• Opbrengst Rabo Clubsupport actie

  • De Rabo Clubsupport actie heeft voor onze vereniging een mooi bedrag van achthonderdvijf euro en negenenvijftig cent opgebracht.

    Namens bestuur en leden hartelijk dank voor de stemmen die dit mogelijk hebben gemaakt.