• Nieuwe AED bij DES Swalmen

  • Op 20 oktober 2023 heeft onze vereniging een nieuwe AED in langdurig bruikleen gekregen. De AED werd beschikbaar gesteld door de firma Boortmalt (Moutfabriek) Op de foto is de overdracht te zien van Boortmalt (Lars Jungen) aan Patrick Verheyden (Hartveilig Swalmen) en voorzitter Frans Backus. 
    Na een voorlichting aan de genodigden over de geschiedenis en werkzaamheden van Boortmalt werd overgegaan tot de overhandiging. Patrick Verheyden wees in zijn dankwoord op het feit dat het precies 5 jaar geleden was dat hij werd gered door een AED en het reanimeren door zijn vrouw, voor hem was het feest. Frans Backus bedankte de firma Boortmalt en Hartveilig Swalmen voor hun woorden. Namens DES overhandigde Frans Backus een clubsjaal aan Boortmalt. De AED komt in de daarvoor bestemde kast te hangen. Onderhoud/controle zal worden uitgevoerd door de vrijwilligers van Hartveilig Swalmen. Een mooi bewijs van een goede samenwerking tussen DES Swalmen, Hartveilig Swalmen en de firma Boortmalt.