• Mededeling en bijzonderheden Algemene Ledenvergadering

 • Mededelingen en bijzonderheden van de gehouden Algemene Ledenvergadering d.d. 15 oktober 2021

  Tijdens de gehouden Algemene Ledenvergadering welke na alle coronaperikelen voor de laatste keer kon worden gehouden in ons clublokaal bij Wilma en Thijs, zijn de navolgende besluiten genomen en hebben wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Voordat de vergadering begon werden Wilma en Thijs toegesproken. Zij werden heel hartelijk bedankt voor meer dan 45 jaar als gastvrouw en gastheer van onze vereniging klaar te hebben gestaan. Dit werd onderstreept met een flink applaus en met een grote bos bloemen voor Wilma en een dinercheque voor allebei.

  1. De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om ook voor kledingpakket 2 gebruik te maken van de leverancier van JAKO.  De jaarlijkse bijdrage van de leden aan het kledingpakket is € 30,00, maar is dan wel uitgebreid met b.v. inloopshirts vanaf JO-13.  De contractduur is 4,5 seizoen. In de periode februari/maart 2022 zal het pakket aan de leden worden verstrekt.
  2. De vergadering ging akkoord met het voorstel om Mark Hilkens te benoemen tot penningmeester (dit was eigenlijk nog niet geformaliseerd i.v.m. corona) en Mark Lemmen te benoemen tot ledenadministrateur als opvolger van Wil Peeters.
   Verder was Ernst-Jan Meerbeek herkiesbaar en op voorstel van het bestuur werd hij voor 3 jaar herbenoemd. Jan van den Groenendal heeft i.v.m. persoonlijke omstandigheden zijn functies als lid van het algemeen bestuur en sponsorcommissie neergelegd. Het bestuur is naarstig op zoek naar opvolging.
   Voorzitter Hay Thijssen was aftredend en niet meer herkiesbaar. Het is gebleken dat het moeilijk was om een opvolger te vinden. Frans Backus zal voor een jaar naast de functie van secretaris de functie als voorzitter ad-interim vervullen.
  3. De penningmeester en het bestuur werd decharge verleend, de boekhouding was op orde. Ook werd de begroting 2021-2022 goedgekeurd.

   

  Helaas was het aantal deelnemers niet om naar huis te schrijven, dat is zonde, want het bestuur zou graag willen dat de leden zich willen laten informeren over het reilen en zeilen van de club, willen meedenken en indien aan de orde ook mee beslissen.