• Beste leden,

  Op 30 oktober 2020 staat de Algemene Ledenvergadering 2020 gepland. Het doorgaan ervan is afhankelijk van de dan geldende regels betreffende corona. Indien door maatregelen van de rijksoverheid en/of veiligheidsregio Noord Limburg de vergadering niet kan plaatsvinden worden de leden hierover geinformeerd. Het bestuur zal zich dan beraden en je informeren op welke wijze het bestuur zich kan verantwoorden voor het beleid, het financiële beleid van 2019-2020 en het vaststellen van de begroting van 2020-2021. Door de huidige regels is het houden van de vergadering bij Wilma en Thijs niet mogelijk. In overleg met Wilma en Thijs vindt de vergadering plaats in “de Mert”. Daar is in de zaal de mogelijkheid om op de voorgeschreven afstand de leden te laten plaatsnemen. Verder verzoekt het bestuur de geldende regels in acht te nemen en bij verkoudheid, hoesten, koorts thuisblijven. Het is niet toegestaan om de stoelen te verplaatsen. Er is een maximum aan het aantal deelnemers.

  Om zorg te dragen dat dit maximum niet wordt overschreden dienen de leden zich per mail aan te melden. Aanmelden via secretaris@desswalmen.nl. Sluitingsdatum voor het aanmelden is uiterlijk 20 oktober 2020.

  Via de link onderaan het bericht zie je de uitnodiging en verdere informatie voor deze vergadering. Indien je niet in de gelegenheid bent om deel te nemen en je hebt vragen betreffende de agendapunten of anderzijds vragen dan kun je die per mail laten toekomen.

  Bijzonderheden:

  Datum : 30 oktober 2020 Plaats : de Mert te Swalmen Tijd : inloop vanaf 20.00 uur, aanvang vergadering 20.30 uur.

   

  Namens het bestuur DES Swalmen, 

  Frans Backus

  Secretaris