• Extra DES ledenvergadering 14 april

 • UITNODIGING  EXTRA LEDENVERGADERING

   

  Beste leden, en ouders/verzorgers van jeugdleden

  Zoals op de 1e extra ledenvergadering van 2 december 2022 is afgesproken zou er een 2e extra ledenvergadering eind maart begin april 2023 plaatsvinden.

  Dit om jullie op de hoogte te brengen van de status betreffende de energieproblematiek van de vereniging en het voorstel van het bestuur van het plan van aanpak voor de komende jaren. Ook zou het projectplan “Vrijwilligers DES Swalmen” gepresenteerd worden.

  De 2e extra ledenvergadering vindt plaats op:

  Datum:                       Vrijdag 14 april 2023

  Plaats:                        Kantine van de Bosberg
  Aanvang:                    20.00 uur

  Agendapunten:

  1. Opening door voorzitter
  2. Informatie en stand van zaken en het vervolgtraject v.w.b. de energiebesparingen sportpark de Bosberg door de penningmeester
  3. In stemming brengen van het voorstel van het vervolgtraject energiebesparingen sportpark de Bosberg door penningmeester en voorzitter
  4. Presentatie Projectplan “Vrijwilligers DES Swalmen” en het in stemming brengen ervan
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Gezien het belang en impact van de agendapunten voor de leden, ouders van leden en de toekomst van onze vereniging is jullie aanwezigheid en jullie stem zeer gewenst. Het bestuur hoopt op een grote opkomst

  Tot 14 april op de Bosberg, inloop vanaf 19.30 uur

  Het bestuur