• Extra algemene ledenvergadering dinsdag 11 juni

 • De toekomst van DES ligt in jullie handen!

  UITNODIGING EXTRA LEDENVERGADERING

  Het bestuur van DES Swalmen nodigt haar leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit tot het bijwonen van een extra ledenvergadering 2024, die gehouden wordt op:

  Dinsdag 11 juni 2024
  Inloop vanaf 19.30 uur aanvang is om 20.00 uur

  in de kantine op de Bosberg

   

  Onze vereniging kampt al geruime tijd met bestuurlijke onderbezetting en op een aantal plekken is er een tekort aan vrijwilligers. De huidige taakverdeling binnen het bestuur en de rest van de organisatie was aanleiding om goed te kijken naar taken en verantwoordelijkheden. Met dit gegeven zijn het bestuur en de deelnemers van een denktank aan de slag gegaan. 
  Na diverse bijeenkomsten worden tijdens deze extra ledenvergadering de uitkomsten en adviezen om de organisatiestructuur te versterken gepresenteerd.  Hierbij is de inzet van de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden noodzakelijk om de toekomst van onze vereniging te waarborgen.

  Agenda
  1. Opening

  2. Presentatie conclusies en adviezen met betrekking tot de organisatiestructuur van zowel bestuur als overige functies en taken.

  3. Presentatie verdere invulling organisatiestructuur voor de toekomst

  4. Bestuursmutaties *

  5. Rondvraag

  6. Sluiting

  * Het bestuur draagt Dennis Richter, Youri Schuman en Ruud Berkers voor om per 1 juli respectievelijk de rol van voorzitter, vicevoorzitter en secretaris uit te gaan voeren.

  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot en met maandag 10 juni aanmelden via secretaris@desswalmen.nl

  Bij binnenkomst worden de leden verzocht om de presentielijst in te vullen

  Afmelden kan via secretaris@desswalmen.nl
  Het bestuur rekent, gezien het belang van deze vergadering, op een grote opkomst.

  D.E.S. DOOR EENDRACHT STERK