• Denktank

  • Aan de leden en ouders-verzorgers van jeugdleden,

    Een aantal leden van DES Swalmen heeft een denktank gevormd om onze vereniging organisatorisch en bestuurlijk bestendig te maken voor de toekomst.

    Deze DENKTANK en het bestuur nodigt alle leden en ouders/verzorgers van leden uit om eventuele voorstellen, ideeën, vragen etc. voor 6 december 2023 kenbaar te maken via een mail aan secretaris@desswalmen.nl . Deze worden op de eerstvolgende bijeenkomst van de denktank behandeld.

    Met sportieve groet,

    Het bestuur