• Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk tot 1 juni schriftelijk per mail ledenadministratie@desswalmen.nl door te geven aan de ledenadministratie middels onderstaand formulier. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van DES Swalmen is geen formele afmelding!

  Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders/verzorgers te ondertekenen. Het formulier dient volledig ingevuld en op tijd per mail te worden gestuurd naar ledenadministratie@desswalmen.nl

  • Indien de afmelding tussen 1 juli en 1 september binnen komt wordt de KNVB contributie
   (€ 15,00) voor het gestarte jaar als contributie in rekening gebracht omdat DES Swalmen dit bedrag aan de KNVB moet afdragen;

  • Indien na 1 september maar uiterlijk 31 december wordt opgezegd is, naast de volledige contributie van de KNVB, het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd;

  • Bij afmelding na 31 december als lid, dan vervalt de volledige contributie over het lopende jaar aan de vereniging.

   Bijzondere situaties

   Leden die vanwege blessures, ziekte of een langdurig verblijf in het buitenland, meer dan een half seizoen niet actief zijn geweest, hebben recht op restitutie. De restitutie zal betrekking hebben op de contributie onder aftrek van het volledige bedrag t.b.v. het lidmaatschap van de KNVB. Deze leden of hun ouders kunnen 2x per jaar (december en mei) een verzoek daartoe indienen bij de ledenadministratie. Tussentijdse restitutie vindt niet plaats. 

  Afmeldformulier